Instalacje Światłowodowe

w pełnym zakresiezakres usług:

  • spawanie światłowodów
  • pomiary światłowodowe
  • konserwacje instalacji światłowodowej
  • tworzenie infrastuktury światłowodowej w kanalizacji, rurach osłonowych oraz wewnątrz budynków
  • światłowodowe instalacje wielorodzinne
  • udostępnianie łącza światłowodowego(tylko w niektórych lokalizacjach)